Buradasınız

Kurumsal

Tarihçe

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile  Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra birimi olarak hizmet vermektedir.

16 Mayıs 2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili kanun’un “Taşra Teşkilatı” başlıklı 23’üncü maddesinde, “Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu Kanun’un 24 ve 25’inci maddelerindeki görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur. Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Bakanlar Kurulunca belirlenir.” denilmektedir. Bu madde uyarınca 13 Haziran 2005 tarihli ve 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29 ilimizde  vergi dairesi başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca 26 Temmuz 2006 tarihli ve 10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul ilinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup toplam vergi dairesi başkanlığı sayısı 30’a çıkmıştır.

Diğer taraftan, 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esaslarının belirlendiği  “Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği”, 08/02/2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiştir.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı; 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, 13.06.2005 tarihli ve 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 16 Eylül 2005 tarihi itibariyle fiilen  faaliyete başlamıştır.

Kuruluşundan itibaren “Gevher Nesibe Mah.Tekin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ” adresinde hizmet vermiş olan Başkanlığımız, 07 Kasım 2016 tarihinden itibaren  “Plevne Mh. Serin Sokak No:8 Kocasinan / KAYSERİ” adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Undefined