Buradasınız

Kurumsal

Vergi Dairesi Başkanının Mesajı


Değerli İnternet Kullanıcısı,

Ülkemizin, ekonomik ve toplumsal kalkınmada hızlı bir gelişme gösterdiği günümüzde, kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir biçimde  yürütülebilmesi için kamu harcamalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Kamu harcamalarının en önemli  finansman kaynağını vergi gelirleri oluşturmaktadır.

Başkanlığımız, toplumumuza ve yarınki nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla, etkin, adil ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda; vergi bilincinin oluşturulmasında  mükelleflerimizi bilgilendirmek, kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek ve vergi gelirlerimizi artırmak anlayışını benimsemektedir.. Bu bağlamda çağın gerekleri doğrultusunda modern, dinamik ve iyi organize olmuş yapısı ile gelişen teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak yenilikçi bakış açısıyla mükelleflerimizin bilgiye daha kolay ulaşımını ve mükellef memnuniyetini sağlanmasını ayrıca, şeffaf, etkin ve kaliteli görev ifa edebilme anlayışını amaçlamaktadır.

Kayseri şehrimiz güçlü bir sanayi alt yapısına sahip, üretim, ihracat ve istihdam rakamlarıyla bölgenin lokomotifi konumundadır. Başkanlığımız daha iyi bir gelecek ve daha güçlü bir Türkiye için bu büyük potansiyele sahip İlimiz mükelleflerine, etkin, kaliteli ve hızlı hizmet sunmak ve mükellef memnuniyetini en üst seviyede tutma anlayışını amaçlamaktadır.

Mükelleflerimize, kamu hizmeti sunmanın bilinciyle, görevlerini sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, kamu yararını gözetme ilkesiyle yerine getiren personelimize ve  tüm mükelleflerimize sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

Ahmet GÜNÇAVDI
Kayseri Vergi Dairesi Başkan V.

Undefined